Solbet Artykuły Aktualności SOLBET na Konwencie SNB

SOLBET na Konwencie SNB

W dniu 18 stycznia 2017 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbył się II Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Celem konferencji, w której oprócz ekspertów SNB uczestniczyło 150 osób, reprezentantów procesu inwestycyjnego, tj. projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, nadzór budowlany, inwestorzy, w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo-badawcze i akademickie, było przedstawienie, na tle dokonań w zakresie prowadzonej dyskusji eksperckiej, stanowiska do aktualnych propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nowelizacji rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Istotnym punktem wydarzenia była część wystawowa, w której udział wzięło 10 firm reprezentujących szeroko rozumianą branżę budowlaną. Przedstawiciele firm prezentowali w trakcie całego trwania Konwentu swoje produkty i rozwiązania. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, wśród których znalazło się wielu praktyków, pragnących poszerzyć swoją wiedzę  nie tylko na temat przepisów techniczno-budowlanych, ale również oferty produktowej wiodących firm z branży. W gronie wystawców znaleźli się członkowie SNB oraz firmy aktywnie uczestniczące w dialogu eksperckim w ramach naszego stowarzyszenia, min. Solbet.

Drugi Konwent SNB to kolejny etap w procesie budowania platformy wymiany myśli pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem nowoczesnych budynków w naszym kraju.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z Konwentu


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy