Solbet Artykuły Aktualności Nowy produkt SOLBET – tynk cementowo-wapienny lekki 5.3

Nowy produkt SOLBET – tynk cementowo-wapienny lekki 5.3

Gama produktów chemii budowlanej SOLBET wciąż się powiększa. Obecnie wprowadzamy nowy wyrób – Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki 5.3.

Przeznaczenie:
Zaprawa tynkarska lekka, typu LW przeznaczona jest do tynkowania wewnątrz budynków ścian murowanych, stropów, słupów, na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Służy do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie.

Właściwości:
Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami  roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 6,6 litra wody na 30 kg suchej mieszanki
 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
 • Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: 30 minut
 • Grubość warstwy: od 5 do 15 mm  (max 2 warstwy)
 • Zużycie zaprawy: około 1,1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
 • Uziarnienie: 0,5 mm
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745, tab. A12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  = 0,33 W/mK
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,3 N/mm2 ; FP: B
 • Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy