Solbet Artykuły Aktualności Wylosowano laureata pierwszego losowania w loterii ,,Buduj z Solbetem – to się opłaca’’

Wylosowano laureata pierwszego losowania w loterii ,,Buduj z Solbetem – to się opłaca’’

W dniu 05.04.2016. odbyło się losowanie w loterii ,,Buduj z Solbetem – to się opłaca’’.
Laureat został wylosowany i obecnie, zgodnie z regulaminem loterii prowadzone są formalności, które mają być spełnione, by mógł odebrać nagrodę w wysokości 100 000 zł. Po nadesłaniu oryginału faktury przez laureata będziemy mogli ogłosić zwycięzcę.

Zachęcamy do udziału w następnych dwóch losowaniach. Przypominamy, by wziąć udział w loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • dokonać w okresie od 15.01.2016. do 15.09.2016. zakupu materiałów SOLBET za minimum 5000 zł brutto,
  • zachować oryginalną fakturę, w całym okresie trwania Loterii,
  • przesłać kopie faktury oraz czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres wskazany w regulaminie.

Terminy następnych losowań nagród: 5 lipca oraz 5 października 2016 roku.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy