Solbet Artykuły Organizacja budowy Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

Ściany zewnętrzne wznoszone w jednej warstwie to przegrody, które muszą spełniać dwie funkcje jednocześnie – konstrukcyjną i izolacyjną. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby zostały wniesione z materiałów charakteryzujących się nie tylko odpowiednią wytrzymałością, ale i wysoką izolacyjnością termiczną. W tej funkcji bardzo dobrze sprawdzają się bloczki z betonu komórkowego razem z wykonanymi z tego samego materiału, uzupełniającymi elementami systemowymi. Wymurowane z nich ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego są trwałe i dobrze izolują termicznie.

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego mają wiele zalet. Buduje się je łatwo i szybko. Wymurowanie ściany wiąże się z tym, że następną czynnością jest już tylko otynkowanie budynku. Tempo prac na budowie przyspieszają dodatkowo duże wymiary bloczków, ich niewielka masa oraz łatwa obróbka. Brak konieczności ocieplenia murów wpływa również na niższy koszt wykonania ścian. Kwestię termoizolacji załatwia materiał murowy. Spośród materiałów konstrukcyjnych, z których można budować ściany jednowarstwowe, beton komórkowy jest materiałem najcieplejszym z uwagi na bardzo korzystny współczynnik przenikania ciepła U wzniesionych z niego przegród.

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego w systemie

Nieskomplikowana konstrukcja ścian jednowarstwowych i zastosowanie elementów systemowych eliminuje ryzyko występowania błędów wykonawczych. Być może niektórzy rozpatrują systemowe budowanie jako wadę, ale nic bardziej błędnego. Budowanie systemowe to w zasadzie jedyna metoda na realizację budynków „technicznie przewidywalnych”. To jedyna droga, by osiągnąć najlepszą jakość budynków, zwłaszcza że po roku 2020 wszystkie budowane budynki powinny być prawie zeroenergetyczne. Z przypadkowo dobranych materiałów uzyskać można przypadkową jakość budynku. Uznajmy zatem, że budowanie systemowe jest zaletą i kierunkiem rozwoju.

Ściany zewnętrzne bez błędów – najlepsza gwarancja jakości

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego muruje się łatwo, ich budowa nie wymaga to od wykonawców specjalnych umiejętności. Wystarczy wypoziomować pierwszą warstwę bloczków, a następne murować przy użyciu kielni do nakładania zaprawy do cienkich spoin. Zastosowanie kielni (a nie grzebieni do glazury) zapewni, że nakładana grubość zaprawy i jej zużycie będzie właściwe. Zaprawa murarska do cienkich spoin służy do łączenia bloczków, a nie do wyrównywania nierówności i poziomowania! Taka jest różnica pomiędzy murowaniem na zaprawę do cienkich spoin a murowaniem tradycyjnym. W murowaniu tradycyjnym zaprawa pełni funkcję wyrównawczą i łączącą elementy murowe. Należy jedynie przestrzegać zaleceń wykonawczych i stosować narzędzia, a wszystko będzie poprawnie wykonane i do tego w krótszym czasie! Jako potwierdzenie można przywołać wiele przykładów wolontariuszy, którzy budowali jedną kondygnację budynku w ciągu jednego dnia, nie mając wcześniej nic wspólnego z budowaniem. Wystarczy krótki instruktaż na budowie i ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego powstają bez błędów.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy