Solbet Artykuły Aktualności Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

W dniu 9 marca, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Seminarium było poświęcone zagadnieniom związanym z autoklawizowanym betonem komórkowym i prefabrykacją betonową.

W ramach seminarium zaprezentowano pojęcie zrównoważonego rozwoju w kontekście materiałów budowlanych, na przykładzie betonu komórkowego. Przedstawiono też techniczne zagadnienia związane z zastosowaniem betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej oraz technologii produkcji betonu.

W kuluarach były zorganizowane ekspozycje firm biorących udział w seminarium, na których każdy z uczestników mógł porozmawiać na tematy merytoryczne oraz mógł pobrać komplet materiałów technicznych.

Kolejne seminarium odbędzie się w kwietniu na Politechnice Warszawskiej.


Fot. 1: Otwarcie seminarium przez prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego
–  Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP


Fot. 2: Otwarcie seminarium przez Huberta Małeckiego
– dyrektora SOLBET Sp. z o.o., Członka Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów


Fot. 3: Seminarium odbyło się w auli budynku Auditorium Novum


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy